Z našega naročnika CER, smo naredili kampanjsko spletno stran »Za boljši zrak« v Webflow platformi. Platforma omogoča hitro in enostavno dodajanje personaliziranih UI gradnikov ter preprosto urejanje vsebine preko orodja CMS. Želja našega naročnika je, da bi s spletnim mestom Za Boljši Zrak, ki je vključen v kampanjo, dosegel večjo ozaveščenost ljudi o pomembnosti kakovostnega zraka in jih izobrazili o potencialnih tehnoloških rešitvah. V ta namen je bila zgrajena preprosta spletna stran, s premišljeno umestitvijo vsebine.