Izjava o zasebnosti

Vareo uporablja orodje SharpSpring za hrambo podatkov o potencialnih in obstoječih kupcih ter pošiljanje izobraževalnih vsebin. Vaše podatke bomo vpisali v našo CRM bazo, teh podatkov ne bomo delili s tretjimi osebami.

Kadarkoli lahko zahtevate podatke o zbranih informacijah o vas, posodobitve ali popravke le-teh v naši zbirki. Svojo privolitev lahko kadarkoli umaknete s kontaktiranjem Varea na info@vareo.si

VAREOVA IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Izjava o varovanju zasebnosti opisuje naše ravnanje s podatki, s katerimi je mogoče neposredno ali posredno identificirati posameznika ("Osebni podatki").

Izjava o varovanju zasebnosti velja za Osebne podatke, ki jih date na voljo Vareu oz. so izpeljani iz Osebnih podatkov, kot je opisano spodaj.

Upravljavec podatkov za www.vareo.si je Vareo, d.o.o., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica (“Vareo”).

Trajanje obdelave Osebnih podatkov

Če Vareo obdeluje in uporablja vaše Osebne podatke v skladu z zakonom (pogl A) ali vašim soglasjem (pogl B), bo Vareo hranil vaše Osebne podatke, (i) le dokler ne izpolni spodaj določenih namenov ali (ii) dokler ne ugovarjate Vareovi uporabi vaših Osebnih podatkov (če ima Vareo upravičen interes do uporabe vaših Osebnih podatkov) ali (iii) dokler ne prekličete soglasja (če ste soglašali s Vareovo uporabo vaših Osebnih podatkov). Če pa veljavna zakonodaja od Varea zahteva, da hrani vaše Osebne podatke dlje oz. če Vareo potrebuje vaše Osebne podatke pri uveljavljanju ali obrambi pred pravnimi zahtevki, bo Vareo hranil vaše Osebne podatke do konca ustreznega obdobja hrambe oz. do poravnave ustreznih zahtevkov.

Razlogi za zajem in hrambo Osebnih podatkov

Vaše soglasje in nudenje kakršnihkoli Osebnih podatkov sta načeloma popolnoma prostovoljna; če ne želite podeliti soglasja ali nuditi Osebnih podatkov, to na vas ne bo negativno vplivalo. Vendar pa obstajajo okoliščine, v katerih Vareo ne more ukrepati brez določenih Osebnih podatkov, npr. ker so ti Osebni podatki potrebni za obdelavo vaših naročil ali za nudenje dostopa do spletne ponudbe oz. glasila. Vareo vam v teh primerih brez ustreznih Osebnih podatkov žal ne bo mogel nuditi želenih storitev.

Obdelava Osebnih podatkov

Vareo uporablja programske rešitve, ki osebne podatke hranijo tudi izven območja EEA. Programska oprema ki jo za hrambo in obdelavo podatkov uporablja Vareo je na seznamu verificiranih podjetij za upravljanje z osebnimi podatki znotraj EEA (https://www.privacyshield.gov/welcome) in izpolnjuje pogoje, ki ji predpisuje zakon o hrambi osebnih podatkov.

Pravice izhajajoče iz vaših podatkov.

Od Varea lahko kadarkoli zahtevate informacije o tem, katere vaše Osebne podatke obdeluje, in popravek ali brisanje takih Osebnih podatkov. Vendar pa upoštevajte, da Vareo lahko izbriše vaše Osebne podatke, le če ni zakonsko obvezan k hrambi takih podatkov oz. nima prevladujoče pravice do njihove hrambe. Če zahtevate, da Vareo izbriše vaše Osebne podatke, ne boste mogli uporabljati naših storitev, za katere potrebujemo vaše Osebne podatke.

Če Vareo uporablja vaše Osebne podatke, lahko zahtevate kopijo Osebnih podatkov, ki ste nam jih dali na voljo. V tem primeru pošljite zahtevek na spodnji elektronski naslov in navedite informacije ali aktivnosti obdelave, na katere se nanaša vaš zahtevek, obliko, v kateri želite informacije, in prejemnika Osebnih podatkov. Vareo bo skrbno obravnaval vaš zahtevek in se z vami dogovoril o tem, kako ga najbolje izpolniti.

Zahtevek pošljite na elektronski naslov info@vareo.si.

Pravica do vložitve pritožbe.

Če menite, da Vareo ne obdeluje vaših Osebnih podatkov v skladu z zahtevami iz tega dokumenta ali veljavnimi predpisi EGP o varstvu podatkov, lahko kadarkoli vložite pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov.

Uporaba te spletne strani s strani otrok.

Ta spletna stran ni namenjena osebam, mlajšim od 16 let. Če ste mlajši od 16 let, se ne smete registrirati na tej spletni strani ali je uporabljati.

Povezave do drugih spletnih strani.

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do tujih spletnih strani. Vareo ni odgovoren za prakse glede zagotavljanja zasebnosti ali vsebino tujih spletnih strani. Zato priporočamo, da dobro preberete izjave o varovanju zasebnosti takih tujih spletnih strani.

A. KJE VAREO ZAKONSKO UPORABLJA MOJE OSEBNE PODATKE

Vareo lahko obdeluje vaše Osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom o varstvu podatkov v naslednjih primerih.

Nudenje zahtevanega blaga ali storitev.

Če pri Vareu naročite blago ali storitve, bomo uporabili Osebne podatke, ki ste jih vnesli v naročilo ali obrazec za prijavo, le za obdelavo vašega naročila oz. za nudenje zahtevanega blaga ali storitve. To lahko vključuje ustrezne korake pred sklenitvijo pogodbe, odgovarjanje na vaše poizvedbe, pošiljanje informacij o dostavi in obračunavanju ter obdelavo ali nudenje povratnih informacij in podpore strankam.

Upravičen interes.

Vsi spodnji primeri uporabe predstavljajo upravičen interes Varea do obdelave ali uporabe vaših Osebnih podatkov. Če se ne strinjate s tem pristopom, lahko ugovarjate obdelavi ali uporabi vaših Osebnih podatkov, kot je določeno spodaj.

Vprašalniki in raziskave. Vareo vas lahko povabi k sodelovanju pri anketah in raziskavah. Te ankete in raziskave so na splošno zasnovane tako, da pri odgovarjanju in sodelovanju niso potrebni Osebni podatki. Če pa v anketo ali raziskavo kljub temu vnesete Osebne podatke, jih Vareo lahko uporabi za izboljšavo svojih produktov in storitev.

Izdelava anonimiziranih nizov podatkov. Vareo lahko anonimizira Osebne podatke, ki so na voljo v skladu s to Izjavo o varovanju zasebnosti, da ustvari anonimizirane nize podatkov, ki jih bomo nato uporabili za izboljšavo svojih produktov in storitev.

Redno obveščanje uporabnikov oz. zahteva za povratne informacije. Če ste v poslovnem razmerju z nami, vas lahko obveščamo o svojih produktih in storitvah (vključno s spletnimi seminarji, seminarji ali dogodki), ki so podobne produktom in storitvam, ki ste jih že naročili ali jih uporabljali, oz. se na njih nanašajo. Če ste se udeležili našega spletnega seminarja ali dogodka oz. naročili naše produkte, ali storitve ter brezplačne vsebine, vas lahko poleg tega zaprosimo za povratne informacije glede izboljšave ustreznega spletnega seminarja, dogodka, vsebine, produkta ali storitve.

Pravica do ugovora. Če se ne strinjate z našo uporabo Osebnih podatkov za zgornje namene, se lahko kadarkoli odjavite preko naslova info@vareo.si. Če se odjavite, bomo prenehali uporabljati vaše Osebne podatke za zgornje namene (tj. v skladu z zgoraj določenim upravičenim interesom) in jih odstranil iz svojih sistemov, če Vareo ne sme uporabljati takih Osebnih podatkov za drug namen, določen v tej Izjavi o varovanju zasebnosti, oz. če Vareo ne ugotovi in dokaže utemeljenega upravičenega interesa do nadaljnje obdelave vaših Osebnih podatkov.

B. KJE VAREO UPORABLJA MOJE OSEBNE PODATKE NA PODLAGI MOJEGA SOGLASJA

Vaše Osebne podatke, kot je dodatno določeno spodaj, uporabljamo šele, ko podelite svoje soglasje za ustrezne postopke obdelave.

Novice o Vareevih produktih in storitvah.

Vareo lahko v skladu z ustreznim določilom in vašim soglasjem uporablja vaše ime, elektronski in poštni naslov, telefonsko številko, naziv delovnega mesta in osnovne informacije o vašem delodajalcu (ime, naslov in panoga) ter profil interakcij na podlagi predhodnih interakcij z Vareom (predhodni nakupi, sodelovanje na spletnih seminarjih, dogodkih ali uporaba (spletnih) storitev) za obveščanje o najnovejših napovedih produktov, posebnih ponudbah in drugih informacijah povezanih z Vareom (vključno z glasili, povezanimi s trženjem) ter naših dogodkih, in za prikaz ustrezne vsebine na našem spletnem mestu. Vareo lahko v povezavi s temi aktivnostmi, povezanimi s trženjem, nudi zgoščen ID uporabnika družbenim omrežjem, ki jih upravljajo tretje osebe, ali drugim spletnim ponudnikom (kot so Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram ali Google), kjer se ta podatek nato primerja s podatki družbenih omrežij ali lastnimi bazami podatkov spletnih ponudnikov, da se vam prikažejo ustreznejše informacije.

Preklic soglasja

Svoje soglasje v skladu s tem dokumentom lahko kadarkoli prekličete na info@vareo.si. Če soglasje prekličete, ne bomo več obdelovali vaših Osebnih podatkov, za katere velja to soglasje, če to ni zakonsko zahtevano. Če mora Vareo iz pravnih razlogov hraniti vaše Osebne podatke, bo nadaljnja obdelava vaših Osebnih podatkov omejena, Osebni podatki pa bodo hranjeni le toliko časa, kot zahteva zakon. Vendar pa preklic soglasja ne vpliva na preteklo obdelavo osebnih podatkov do takrat, ko ste preklicali svoje soglasje. Če je za vašo uporabo naše ponudbe potrebno vaše predhodno soglasje, vam Vareo po preklicu soglasja ne bo (več) mogel nuditi ustrezne storitve, ponudbe ali dogodka.