Za Tom Tailor SEE smo izvedli svetovanje za pripravo organizacije na izvedbo e-commerce projekta za 7 držav in izbiro primerne tehnologije, ki bo podprla ambiciozne poslovne cilje. V okviru svetovanja smo pripravili strategijo digitalizacije in opredelili poslovne procese, ki jih je potrebno vzpostaviti, da bi spletna trgovina lahko zaživela. Procesi in opredelitev nalog posameznih oddelkov, kakor tudi določitev dokumentnih tokov, je še posebej pomembno za podjetja, ki prehajajo iz fizičnega sveta v virtualnega, saj morajo pri prehodu na spletno poslovanje upoštevati omejitve in zmožnosti obstoječega poslovnega modela.‍