NLB, kot največja slovenska banka, si nenehno prizadeva za izboljšanje svojih storitev in uporabniške izkušnje na vseh stičnih točkah, tako osebnih kot virtualnih. Da bi lahko izkušnjo čim bolj poenotili in odstranili ozka grla, želijo vzpostaviti 360°pogled na kupca. Ker imajo že veliko delujočih orodij, ki jim podajo samo delno sliko in vsa niso medsebojno povezana, so želeli, da jim Vareo predstavi možne tehnološke rešitve in umestitev le teh v obstoječo infromacijsko arhitekturo ter predlaga nabor relevantnih ponudnikov glede na zahteve.