Zdrav Življenjski slog je spletna stran, s katero želi naš klient ozaveščati in izobraževati o pomembnih vidikih zdravega življenja. Spletna stran je postavljena v Webflow platformi, ki našemu klientu omogoča enostavno urejanje vsebine, hkrati pa je dinamična in prilagojena za vse velikosti enkranov - od računalnika do telefona.