Z marketinško avtomatizacijo do 30% povečanja vpisa. V sodelovanju z naročnikom smo pripravili t.i. »lead nurturing« program, kjer je bil velik poudarek na pripravi vsebin, ki smo jih s pomočjo analiz in raziskav opredelili kot ključne v nakupnem procesu. Izrisali smo nakupno pot posameznih ciljnih skupin ter določili in pripravili vsebine za vsako fazo v nakupnem procesu.