Za našega naročnika CER, smo naredili spletno stran v Webflow platformi. S spletno stranjo želijo informirati podjetja o zeleni prihodnosti ter jim preko anketnega vprašalnika omogočati prejetje priznanja zelenega podjetja. Spletna stran urednikom omogoča enostavno spreminjanje vsebine in samostojno urejanje spletno strani. Stran je postavljena v dveh jezikih.