Energija plus uporablja SharpSpring kot ključno orodje za pridobivanje novih strank skozi celoten prodajni lijak. V fazi pridobivanja leadov in upravljanja z njimi je intenzivno vključen marketing, kjer je SharpSpring ključna opora vsem marketinškim aktivnostim. Ko so leadi dovolj zreli, pa delo z njimi v Sharpu prevzame prodaja. Tako ima vodstvo pregled nad celotnim akvizicijskim procesom od oglaševanja do zaključka prodaje. Vse na enem mestu.