Društvo za marketing Slovenije ima več kot 700 članov in ogromno bazo kontaktov. Zaradi novih GDPR smernic ter želje po profesionalizaciji upravljanja kontaktov, je naročnik potreboval orodje, ki bo po eni strani nudilo enostaven CRM hkrati pa omogočalo procese marketinške avtomatizacije. Cilj DMS je povečanje članstva in branosti DMS zapisov. S pomočjo SharpSpringa smo avtomatizirali določene procese in s tem razbremenili ekipo DMSja ponavljajočih se administrativnih nalog na eni strani, ter zaradi hitre komunikacije povečali zadovoljstvo uporabnikov na drugi.