Zavarovalna skupina Sava

Razvoj obljube delodajalca

Izziv: Zavarovalna Skupina Sava, s prisotnostjo v šestih različnih državah, se je soočala z izzivom preoblikovanja svoje podobe delodajalca in privabljanja najboljših kadrov v zavarovalniški panogi. Ključni cilj projekta je bil razviti privlačno obljubo delodajalca in izvesti celovito komunikacijsko strategijo, ki bi zajemala vse družbe znotraj skupine.

Opis projekta

V DRUŽBI DOBRIH LJUDI

Fokusne Skupine z Zaposlenimi: Za pridobitev vpogleda v pričakovanja in potrebe zaposlenih smo izvedli fokusne skupine v vseh družbah in državah Zavarovalne skupine Sava. To nam je omogočilo razumevanje specifičnih izzivov, s katerimi se srečujejo zaposleni in kaj cenijo pri svojem delodajalcu. S pogovori z zunanjimi rekruterji in raziskavami trga smo dobili še pogled zunanjih na Savo kot delodajalca.

Oblikovanje Obljube Delodajalca: Na podlagi ugotovitev fokusnih skupin smo oblikovali obljubo delodajalca, ki je poudarjala vrednote, kot so inovacija, razvoj, skrb za zaposlene, in družbena odgovornost. Ta obljuba je združevala vse družbe znotraj skupine in predstavljala njihov skupni cilj. Hkrati pa smo glede na specifike posamezne družbe, obljubo tudi prilagodili.

Celostna Vizualna Podoba: Razvili smo celostno vizualno podobo, ki je odražala sodobnost, zanesljivost in mednarodno naravo Skupine. Ta podoba se je uporabljala na spletnih straneh, v marketinških gradivih in komunikacijskih kanalih.

Spletna Prenova: Preoblikovali smo kadrovske spletne strani Skupine, da bi omogočili potencialnim kandidatom čim bolj poglobljen pogled na kulturo podjetja in naravo dela ter podali informacije o zaposlovanju, karieri in korporativni kulturi.

Sava Re

LinkedIn Strategija: Razvili smo strateški pristop h komunikaciji na LinkedInu, s poudarkom na deljenju vsebin o strokovnih temah, izobraževanju in zaposlovanju. To je povečalo prepoznavnost Skupine med potencialnimi kandidati.

Predstavitvene Brošure: Za uporabo na sejmih in dogodkih smo pripravili privlačne predstavitvene brošure, ki so predstavljale Skupino kot privlačnega delodajalca.

Sodelovanje s Fakultetami: Vzpostavili smo sodelovanja s fakultetami v vsaki od držav, kjer je Skupina delovala, kar je omogočilo dostop do svežih kadrov in razvoj prilagojenih programov za študente.

Program Ambasadorjev: Razvili smo program ambasadorjev med zaposlenimi, ki so postali zagovorniki Skupine in aktivno sodelovali v promociji delodajalca na svojih omrežjih.

Video delodajalca: Zasnovali in izdelali smo predstavitveni video Zavarovalne skupine Sava, ki predstavi ključne prednosti delodajalca, kulturo podjetja in mednarodnost.

Video delodajalca

REZULTATI PROJEKTA

Projekt je prinesel odlične rezultate. Zavarovalna Skupina Sava je postala privlačen delodajalec za visoko kvalificirane kadre v zavarovalniški panogi. Prejeli so pozitivne povratne informacije od zaposlenih in kandidatov. Prepoznavnost na LinkedInu se je povečala, sodelovanje s fakultetami pa je zagotovilo dostop do svežih talentov. Skupina je prejela pozitiven odziv od strokovne javnosti in je dosegla vse strateške cilje na področju kadrovske službe.

Si želite postati privlačen delodajalec?

Potrebujete pomoč pri pripravi obljube delodajalca (EVP)?
Potrebujete nasvet, kako zastaviti komunikacijsko strategijo?
Bi radi ustvarili privlečno spletno stran ali video delodajalca?

Stopite v stik z nami