Sportina Group

Modni magnet za 100 novih prodajalcev

Sportina, ugledno podjetje v modni industriji, je naletelo na izziv hitre rasti in potrebo po zaposlitvi 100 novih prodajalcev za svoje trgovine. Kljub številnim naporom, vključno z običajnimi objavami delovnih mest in sodelovanjem z zaposlitvenimi agencijami, niso mogli najti zadostnega števila kvalificiranih kandidatov. To je sprožilo potrebo po preoblikovanju svojega položaja kot delodajalca in uporabe marketinških pristopov k rekrutiranju.

Izziv

Pomanjkanje kvalificiranih kandidatov
: Kljub aktivnemu iskanju niso uspeli privabiti dovolj kvalificiranih kandidatov, kar je upočasnilo proces rasti podjetja.
Konkurenca na trgu dela: V močno konkurenčnem sektorju mode so se morali spoprijeti s konkurenco drugih trgovin za iste talente.
Nezadostna prepoznavnost delodajalca: Sportina, čeprav znana v industriji, ni bila prepoznana kot privlačen delodajalec.

Opis projekta

Si želiš...?

Analiza trga dela in oblikovanje ponudbe vrednosti za zaposlene: Temeljito razumevanje trenutnih trendov na trgu dela in pričakovanj ciljnih kandidatov. Razvili so ponudbo vrednosti za zaposlene, ki je poudarjala priložnosti za osebni in poklicni razvoj, timsko delo in pozitivno delovno okolje.

Slogan kampanje in celostna podoba: Ustvarili so slogan kampanje, ki je izrazil njihovo novo obljubo delodajalca, in oblikovali videz in občutek kampanje, ki je poudaril sodobnost in privlačnost.

Pristajalne strani in oglasne deske: Razvili so pristajalne strani za kampanjo, ki so jasno komunicirale prednosti dela pri Sportini. Prav tako so oblikovali oglasne deske, ki so pripomogle k večji prepoznavnosti kampanje.

Kampanja v družabnih medijih: Aktivno so se vključili v družabne medije s privlačnimi sporočili o kariernih možnostih in ugodnostih pri Sportini.

Promocije v trgovinah: V trgovinah so izvedli promocije, ki so zaposlenim in obiskovalcem predstavile prednosti dela pri Sportini.

Kampanja za priporočanje zaposlenih: Razvili so program, kjer so zaposleni postali ambasadorji delodajalca in s svojimi priporočili privabljali nove kandidate.

REZULTATI PROJEKTA
Uspešno privabljanje kandidatov: S preoblikovanjem položaja delodajalca in izvajanjem zgoraj navedenih ukrepov je Sportina uspela privabiti dovolj kvalificiranih kandidatov, da je zapolnila 100 prostih delovnih mest. Strošek rektrutiranja smo zmanjšali za več kot 50% in za 47% povečali število prijav na prosta delovna mesta.

Povečana prepoznavnost: Sportina je postala bolj prepoznana kot privlačen delodajalec na trgu dela.

Izboljšanje ugleda: Zaposleni so postali bolj zadovoljni in ponosni na svoje delovno mesto, kar je vplivalo na pozitiven ugled podjetja.

Projekt je pokazal, da lahko preoblikovanje položaja delodajalca in bolj ciljno usmerjena komunikacija na trgu dela pomagata podjetjem, da premagajo izzive pri privabljanju kvalificiranih kadrov in dosežejo trajnostno rast.

Si želite postati privlačen delodajalec?

Potrebujete pomoč pri pripravi obljube delodajalca (EVP)?
Potrebujete nasvet, kako zastaviti komunikacijsko strategijo?
Bi radi ustvarili privlečno spletno stran ali video delodajalca?

Stopite v stik z nami