Support us on Behance by clicking “Appreciate” button 👍
HR marketing

Steklarna Hrastnik Employer Branding

Pozicioniranje Steklarne Hrastnik kot zaželenega delodajalca

Datum
September 2019
Naročnik
Steklarna Hrastnik
Povezava
Poglej

IZZIV NAROČNIKA

Steklarna Hrastnik je v začetku leta 2018 postavila novo ambiciozno strategijo podjetja s fokusom na osvajanju globalnih trgov in prehodom v industrijo 4.0. Eden izmed ključnih faktorjev pri doseganju zastavljenih ciljev in ambiciozne strategije so visoko usposobljeni kadri na vseh ključnih področjih delovanja podjetja.

Izziv s katerim se Steklarna srečuje je, da zaradi neugodne geografske lokacije in slabše prepoznavnosti ali celo predsodkov o težaškem in neatraktivnem delu v Steklarni, težko privablja kvalitetne kadre iz celotne Slovenije.  Zato so se v Steklarni odločili, da se bodo lotili celostne prenove podobe Steklarne Hrastnik kot delodajalca. Cilji, ki smo si jih zastavili v okviru projekta so bili naslednji:

Kadrovski cilji:

 • Predstaviti Steklarno Hrastnik kot moderno, visoko tehnološko podjetje in atraktivnega zaposlovalca.
 • Pritegniti najboljše kadre.
 • Graditi odnos z mladimi (predvsem visoko izobraženih tehničnih smeri) pred prvimi profesionalnimi koraki ter jih navduševati nad tehničnimi poklici in tako širit bazen potencialnih kandidatov.

Komunikacijski cilji:

 • Graditi znamko in ugled Steklarne Hrastnik kot atraktivnega zaposlovalca.
 • Predstaviti ključne prednosti podjetja in zaposlovalca ter spodbuditi interakcije s podjetjem.
 • Vzbuditi pozornost mladih in graditi odnos z njimi pred prvimi profesionalnimi koraki ter jih navduševati nad SH.

POTEK PROJEKTA

Pozicioniranja Steklarne Hrastnik (SH) kot zaželenega delodajalca smo se lotili strateško in celostno. Nismo želeli prenoviti zgolj vizualne podobe, temveč je bil cilj projekta izboljšati izkušnjo vseh akterjev (zaposleni, mladi, iskalci,…)  SH na vseh stičnih točkah s podjetjem. Od sodelovanja s šolami, oblikovanja javnega mnenja o SH kot zaposlovalcu, do procesa rekrutinga in selekcije ter uvajanja novo zaposlenih. Projekt smo izvedli v štirih korakih: pregled stanja, priprava strategije, priprava izvedbenih načrtov in implementacija.

Projektni pristop

Prvi korak je bil pregled obstoječega stanja, torej kakšna je percepcija Steklarne Hrastnik kot delodajalca med:

 • Zaposlenimi
 • Vodstvom
 • Potencialnimi kandidati

Do teh informacij smo prišli z izvedbo usmerjenih fokusnih skupin in anketnih vprašalnikov. Rezultati raziskav so služili za izdelavo obljube zaposlovalca. Obljubo zaposlovalca smo postavili na podlagi strateških usmeritev podjetja, osrednjih vrednot SH in edinstvenih značilnostih dela in razvoja zaposlenih v SH, ki SH razlikujejo od konkurenčnih podjetij, ki se borijo za enake kadre.

Obljuba zaposlovalca je bila osnova za izdelavo strategije znamčenja delodajalca, pripravo komunikacijske strategije in prenove vizualne podobe SH kot delodajalca. Nato smo vzpostavili osnovno infrastrukturo potrebno za promocijo Steklarne Hrastnik kot zaželenega zaposlovalca:

 1. Krovna celostna podoba delodajalca
 2. Pingvin, stena, zaposlitveni oglasi
 3. Osvežitev obstoječe spletne strani v skladu z novimi smernicami
 4. Plan za pripravo nove spletne strani za HR (UX)
 5. Splošna predstavitev SH kot zaposlovalca in podjetja

V komunikacijski strategiji smo opredelili ključne ciljne skupine in kanale komuniciranja ter ključna sporočila s katerimi jih bomo nagovarjali. Komunikacijo smo določili skozi celoten rekrutacijski lijak od privabljanja zaposlenih do uvajanja novih sodelavcev v delovno okolje in proces.

Primer oglasov

Ker se zavedamo, da je prvi vtis z delodajalcem še kako pomemben, smo posebno pozornost namenili tudi prenovi celotnega postopka uvajanja novih sodelavcev.

Projektni pristop k procesu uvajanja novih sodelavcev
PowerBI orodje

Za spremljanje zadovoljstva zaposlenih s procesom uvajanja smo razvili posebno orodje v Power BI, ki omogoča hitro odzivanje na zaznana ozka grla ali neskladja.

Vodstvo je bilo v projekt vpleteno od samega začetka. Pri izvajanju projekta, je bilo ključno, da so v projekt bili vpleteni vsi vodje oddelkov. Prav tako smo pri pripravi komunikacijske strategije in prenove celostne podobe tesno sodelovali z oddelkom marketinga.

UČINKI PROJEKTA

Konkretni učinki in premiki, ki smo jih izvedli tekom projekta ali so rezultat projekta:

 • Prenova celostne podobe komuniciranja je bila zelo dobro sprejeta med vodstvom in zaposlenimi.
 • S prenovo smo povečali doseg na družbenih omrežjih in ostalih portalih, kjer oglašujejo prosta delovna mesta.
 • Kadrovska služba je postala soupravljavec družbenih omrežij, kjer skrbi za kreiranje celostne podobe SH kot zaposlovalca.
 • Potrojili so količino objav na družbenih omrežjih in povečali doseg in odzivnost na naše objave.
 • V podjetju so izbrali interne ambasadorje z različnih strokovnih področij, ki bodo zastopali SH na dogodkih in družbenih omrežjih ter bili obraz podjetja.
 • Okrepili in nadgradili smo sodelovanje s srednješolskimi izobraževalnimi centri.
 • Izboljšali in nadgradili smo proces uvajanja novo zaposlenih, skozi katerega so že šli novi sodelavci. Njihovi odzivi potrjujejo, da intenzivnejši in strukturiran pristop k uvajanju, vodi v večje zadovoljstvo, hitrejšo integracijo ter večjo učinkovitost pri delu.

Naše storitve

PODOBA DELODAJALCA
KAMPANJE ZA ISKANJE KADROV
KARIERNE SPLETNE STRANI
DIGITALIZACIJA ZAPOSLOVANJA

Več referenc

Vse reference

Kaj lahko naredimo za vas?

Izpolnite spodnji obrazec in v kratkem se vam oglasimo.
Izjava o zasebnosti

Zaupajo nam