MarTech svetovanje

NLB: 360° pogled na stranko

NLB, kot največja slovenska banka, si nenehno prizadeva za izboljšanje svojih storitev in uporabniške izkušnje na vseh stičnih točkah, tako osebnih kot virtualnih. Da bi lahko izkušnjo čimbolj poenotili in odstranili ozka grla, želijo vzpostaviti 360°pogled na kupca. Ker imajo že veliko delujočih orodij, ki jim pa podajo samo delno sliko in vsa niso medsebojno povezana, so želeli, da jim Vareo predstavi možne tehnološke rešitve in umestitev le teh v obstoječo infromacijsko arhitekturo ter predlaga nabor relevantnih ponudnikov glede na zahteve.

V okviru projekta smo pripravili:

  • Pregled aktualnih marketinških orodij na področju personalizacija, avtomatizacije, analiza spletnega vedenja in umetne inteligence.
  • Predstavili značilnosti teh orodij ter kako se ta orodja med seboj povezujejo, nadgrajujejo in dopolnjujejo v luči obstoječe naročnikove IT arhitekture.
  • Predstavili na kakšen način druge banke in finančne institucije pristopajo k marketingu, ki je usmerjen v kupca in razumevanje njegovih potreb in obnašanja na spletu.
  • Pripravili nabor primernih orodij glede na potrebe, izkušnje in obstoječa orodja s katerimi se je potrebno povezati.
  • Umestili orodja v obstoječo informacijsko arhitekturo in prilagoditev le-te glede na značilnosti predlaganega orodja.
  • Izdelali scenarije in predlagali primerne ponudnike orodij glede na scenarije.